Standby / Prime / Continuous kavramlarını tanımlar mısınız?

Standby / Prime / Continuous kavramlarını tanımlar mısınız?

Standby / Prime / Continuous kavramlarını tanımlar mısınız?

Standby kullanımı, şebeke yedeği olarak; şehir şebeke enerjisi kesildiğinde otomatik devreye girip çalışan enerji üreten kullanım standby'dır. Yani sürekli hazır standby konumunda kumanda açmaya hazırdır. Aynı zamanda ilk kalkış gücünü ifade eder, buna örnek olarak; 110 kVA Standby Power denildiğinde, bu jeneratör setinin anlık kısa süreli gücü anlamına gelir. 

Prime kullanımı, şebeke enerjisi olmaksızın jeneratör setinin tam yükte kullanımını ifade eder.Örneğin 110 kVA Standby Power denilen jeneratör setinin sürekli tam yükü 100 kVA'dır.

Continuous kullanımı, şebeke enerjisi olmaksızın 24/24 enerjinin değişken yüklerde kullanımını ifade eder.Örneğin 110 kVA Standby Gücü olan jeneratör setinin prime gücü 100 kVA iken 24/24 kullanımlarda 85-90 kVA olarak kullanımı önerilir.